Ruilen en Retourneren

Ruilen en Retourneren

U heeft bij Snippetuinmachines het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken, beoordelen zoals u ook in een winkel zou doen, tenzij anders vermeld. Om de retourzending snel te laten verlopen kunt u eenvoudig gebruik maken van het Modelformulier herroeping (zie hieronder). Voor alle voorwaarden, lees hieronder verder.

Na het herroepen van de bestelling, dient u de artikelen uiterlijk binnen 14 dagen na het melden van de herroeping retour te zenden.

Door de retourzending van tevoren aan te melden kan de retourzending snel in behandeling worden genomen.

U bent niet verplicht het herroepingsformulier te gebruiken, want ook zonder het formulier geldt het herroepingsrecht. U kunt ons ook mailen of bellen.

Terugboeking bedrag
Met het toepassen van het herroepingsrecht vervalt niet de eventuele betaalverplichting. U zult wel binnen de gestelde termijn moeten betalen. Is door het retour verwerken in onze administratie een tegoed ontstaan en heeft u de bestelling vooraf met Ideal betaald, dan storten wij dit direct terug. Als u de gehele bestelling retour stuurt, vervallen de verzendkosten. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u ons hebt betaald.

In het algemeen geldt dat we het aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, restitueren. Ontbinding ontstaat vanaf het moment dat u ons op de hoogte hebt gebracht van het herroepen van de aankoop.

Retourneren
De kosten voor een retourzending zijn voor uw eigen rekening. De oorspronkelijke verzendkosten zullen op de factuur worden verwijderd na ontvangst van de retourzending indien u de hele bestelling retourneert.

Annulering van je bestelling
Iedere bestelling kan zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Mits deze bestelling nog niet is verzonden. De annulering van de order zal  bevestigd worden. Zodra een verzoek tot annulering door ons is bevestigd, restitueren wij het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding (herroeping).

 

Europese modelformulier voor herroeping

 Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.